Tìm kiếm tour
Nhập từ khóa
Danh mục tour
Nơi đi
Nơi đến
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0904146855
Tel: 0904146855
Tư vấn tour
Tư vấn dịch vụ

MỘT SỐ KHÁCH SẠN DỌC BÃI BIỂN NHẬT LỆ

Liên hệ: 0904146855 (Ms.Hương Quế) để có giá phòng và tư vấn tốt nhất.

Sunsparesort 

- Địa chỉ: Bảo Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3842999/ (052) 3842555

Sài Gòn Quảng Bình 

- Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822276/ (052) 3822404


Khách sạn Phú Quý 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810369

Khách sạn Luxe 

- Địa chỉ: 55 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3845959/ (0523) 3846363


Khách sạn Thanh Phúc 2 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810999/ (052) 3810789

Khách sạn Công Đoàn 

- Địa chỉ: 185 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822369/ (052) 3827684


Khách sạn Đại Nam

- Địa chỉ: 153 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3840105/ (052) 3840150

Khách sạn Victoria

- Địa chỉ: Bảo Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0972315555


Khách sạn Tứ Quý

- Địa chỉ: 63 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3840776/ (052) 3829909

Khách sạn Moonlight

- Địa chỉ: 200 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3832832/ (052) 6256119


Khách sạn Hải Yến

- Địa chỉ: Bãi biển Quang Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810011

Khách sạn Đường Sắt

- Địa chỉ: Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3844749/ (052) 3844748


Khách sạn Ban Mai 2

- Địa chỉ: Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810755 - (052) 3810756/ (052) 3810757

Khách sạn Mỹ Quang

- Địa chỉ: 69 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0984013348


Khách sạn Dream

- Địa chỉ: Mỹ Cảnh - Bảo Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3843732

 

 
 
Đối tác - Khách hàng